#RządowaTarczaAntyinflacyjnaJak skorzystać z rozwiązań zawartych w tarczy?

https://chronimyrodziny.gov.pl/wp-content/uploads/2022/01/1a.png
Czym jest dodatek osłonowy?

Jest to wsparcie dla polskich rodzin przewidziane w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Celem jest zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Całkowita pula tego świadczenia to ponad 4 mld zł. Z dodatku skorzysta blisko 7 mln gospodarstw domowych.

Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych.

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeśli Twoja kwota dochodów przekracza odpowiednio 1500 zł bądź 2100 zł i tak możesz złożyć wniosek. Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Wypłacany dodatek będzie pomniejszany proporcjonalnie do przekroczenia kwoty, jednak nie może wynosić mniej niż 20 zł.

Wniosek możesz złożyć już teraz!

Wniosek możesz złożyć w urzędzie gminy bądź drogą elektroniczną.

Jeśli zrobisz to do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.

Jeśli zrobisz to po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku jest 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

https://chronimyrodziny.gov.pl/wp-content/uploads/2022/01/3a.png
Z kim skonsultować dodatek osłonowy?

Możesz zadzwonić na infolinię: +48 22 369 14 44, czynną w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Wypełniając wniosek o dodatek osłonowy możesz też skorzystać z poradnika – kliknij tutaj → 

Rozszerzone Q&A dostępne jest także na stronie: Dodatek osłonowy – pytania i odpowiedzi →

Kompendium wiedzy dot. przyczyn i skutków inflacji – kliknij tutaj →

Kiedy będzie wypłacany ten dodatek?

To zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r. Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wysokość dodatku osłonowego

1 osoba

dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie i 500 zł dla gospodarstw ogrzewanych węglem.

2-3 osoby

dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie i 750 zł dla gospodarstw ogrzewanych węglem.

4-5 osób

dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie i 1062,50 zł dla gospodarstw ogrzewanych węglem.

≥ 6 osób

dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie i 1437,50 zł dla gospodarstw ogrzewanych węglem.