Rządowa Tarcza AntyinflacyjnaChronimy polskie rodziny -
obniżamy podatki

Obniżenie stawki VAT na gaz ziemny
z 23 do 0 proc.
luty – lipiec 2022 r.

Stawka VAT na gaz została obniżona od 1 stycznia br. z 23% do 8%. Od 1 lutego stawka wyniesie 0% – aby jeszcze bardziej złagodzić wzrosty cen gazu. Dzięki obniżkom podatku VAT, wzrost cen gazu dla gospodarstw domowych będzie o połowę mniejszy: wyniesie ok. 30%, zamiast 60% (z wcześniejszą stawką 23%).

Zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc.
Akcyza: 2022 r.
VAT: styczeń – lipiec 2022 r.

Dzięki wprowadzonym zmianom, łagodzimy wzrost wysokości rachunków za energię elektryczną. Przedłużamy niższą, 5% stawkę VAT na prąd do 31 lipca 2022 r. (wcześniej obniżka miała obowiązywać do końca marca 2022 r.). W rezultacie wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będzie ponad trzykrotnie mniejszy: wyniesie ok. 7-8%, zamiast 27% bez Tarczy Antyinflacyjnej.

Obniżenie stawki VAT na ciepło do 5 proc.
luty – lipiec 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej obniżyły podatek VAT na ciepło z 23 do 8%. Kolejnym działaniem w tym zakresie jest obniżka podatku VAT z 8% do 5% (od 1 lutego 2022 r.). Rozwiązanie skierowane jest do niemal każdego z obywateli – dotyczy zarówno mieszkań w ramach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, jak i domów jednorodzinnych podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Obniżenie akcyzy i stawki VAT na paliwo
styczeń – lipiec 2022 r.

Obniżenie akcyzy w grudniu ograniczyło niepokojący wzrost cen paliw. W lutym zostanie obniżony podatek VAT z 23% do 8%. To wpłynie na dalsze zmniejszenie ceny paliwa, nawet o 60-70 gr na litrze. Dzięki tym działaniom cena benzyny powinna osiągnąć ok. 5 zł za litr.

Ograniczenie wzrostu cen paliwa powinno przełożyć się na stabilizację cen także w innych sektorach gospodarki – m.in. w kontekście cen żywności.

Obniżenie stawki VAT na żywność do 0 proc.
luty – lipiec 2022 r.

Rosnące ceny żywności są jednym z dotkliwszych skutków inflacji. Dlatego obniżamy do 0% stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu działaniu przeciętna rodzina zaoszczędzi ok. 45 zł miesięcznie.

Obniżenie stawki VAT na nawozy do 0 proc.
luty – lipiec 2022 r.

Ceny nawozów to istotny koszt produkcji rolnej. Całkowite zniesienie VAT na nawozy do produkcji rolnej to, obok obniżek podatków na paliwa i energię elektryczną, istotne wsparcie polskich producentów żywności.

Niższe rachunki za gaz dzięki taryfom gazowym
od 1 stycznia do końca 2023 r.

Od stycznia 2022 r. gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury zostaną objęte specjalnymi taryfami na gaz. Dzięki nim Polacy oraz najważniejsze instytucje użyteczności publicznej zapłacą niższe rachunki (takie same stawki jak dla odbiorców indywidualnych).

Ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. Ceny te mają charakter ceny maksymalnej:

 • jeżeli odbiorca wcześniej zawarł umowę z dostawcą na niższą cenę, będzie mógł stosować tę niższą stawkę do czasu wygaśnięcia umowy,
 • w przypadku, gdyby w trakcie 2022 r. doszło do obniżek cen i przedsiębiorcy zaczęliby oferować ceny niższe niż w taryfie sprzedawcy z urzędu, to zastosowanie będą miały niższe ceny,
 • zaproponowane rozwiązania wykluczają możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych paliwa gazowego w 2022 r. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa.

Informacje dla odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych (np. spółdzielnie mieszkalne):

 • w projekcie ustawy jednoznacznie potwierdzona została konieczność ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych (chodzi o tych odbiorców, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi),
 • ochrona taryfowa zagwarantowana zostanie wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną.
Wdrożenie dodatku osłonowego

Kiedy można składać wnioski i kiedy będą wypłaty?

 • Jeśli złożysz wniosek 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
 • Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć w gminie bądź drogą elektroniczną. Wzór wniosku znajdziesz tutaj.

Jaka jest wysokość dopłat?

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego zależy od liczebności rodziny:

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania jest palenisko węglowe dodatek wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

W przypadku dodatku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, czyli nawet jeśli przekroczysz granicę kryterium dochodowego to możesz złożyć wniosek. Wypłacany dodatek będzie pomniejszany proporcjonalnie do przekroczenia kwoty, jednak nie może wynosić mniej niż 20 zł.

Infolinia

Jeśli masz wątpliwości związane z dodatkiem osłonowym zadzwoń: +48 22 369 14 44. Infolinia Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest czynna w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Nowy instrument wsparcia dla rodzin z dziećmi i zmiany w programie Rodzina 500+. Od Nowego Roku w życie wchodzą dwie ważne reformy dla rodzin z dziećmi. – Priorytet się nie zmienia. Pozostaje nim polska rodzina.

Świadczenie przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończonego 35. miesiąca życia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szacuje, że tylko w 2022 r. ze świadczenia skorzysta ok. 615 tys. dzieci. W przyszłym roku rząd przeznaczy na ten cel ok. 3,1 mld zł.

Wniosek o świadczenie rodzice będą mogli złożyć od 1 stycznia 2022 r. Najlepiej zrobić to między 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Wtedy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał w pełnej wysokości, od miesiąca, w którym dziecko skończy rok. Jeśli dziecko skończyło już roczek, ale nie ma jeszcze trzech lat – rodzic powinien złożyć wniosek w styczniu. W takim przypadku Kapitał zostanie policzony od Nowego Roku. Jeśli rodzic złoży wniosek później, otrzyma kapitał od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o świadczenie będzie można składać wyłącznie online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Konsolidacja finansów publicznych

Sytuacja finansowa naszego kraju jest dobra. Potwierdzają to dane Komisji Europejskiej, która wskazuje, że od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 r. deficyt całego sektora finansów publicznych wyniósł 2,8%. To mniej niż wymagają reguły unijne. Prognozy na ten rok wskazują, że Polska spełni wszystkie wymagania unijne w zakresie długu i deficytu, co sytuuje nasz kraj w gronie państw UE mających bezpieczne finanse publiczne.

Kondycja gospodarcza Polski jednocześnie umożliwiła realizację ambitnych projektów społecznych i inwestycyjnych. Wśród przykładów można wymienić: Rządowy Fundusz Polski Ład, programy budowy dróg, 7% PKB na zdrowie czy modernizacja sił zbrojnych.

Ograniczenie wydatków rządowych

Jednak okres podwyższonej inflacji wymaga czasowego i częściowe ograniczenia wydatków rządowych, co przełoży się na ograniczanie wzrostu cen. W rezultacie niektóre inwestycje i wydatki publiczne mogą zostać ograniczone lub/i rozłożone w czasie. Rząd powstrzyma się od powoływania nowych funduszy celowych, instytucji czy tworzenia nowych etatów w administracji. Ewentualne dodatkowe stanowiska będą wiązały się ze spełnieniem określonych zadań oraz wzmacnianiem skuteczności i sprawności danego urzędu.

Ministerstwo Finansów wraz pozostałymi resortami i urzędami centralnymi dokona przeglądu wszystkich wydatków publicznych w celu ich optymalnego dopasowania do obecnych potrzeb państwa i społeczeństwa. Najmniej efektywne pozycje kosztowe zostaną ograniczone. Dzięki takim działaniom budżet nie będzie ponosił dodatkowych wydatków na administrację a ograniczenie działań wybranych programów i funduszy celowych przyniesie miliardowe oszczędności.

W rezultacie możliwe będzie ograniczanie inflacji przy zachowaniu świetnej koniunktury gospodarczej i niskiego poziomu bezrobocia.